Schema vår och höst 2020

Kvällens värd

Lars

10 februari

9 mars

6 april

27 april

11 maj

Gunnar

Gunnar

Lars

Lars 

Kent

Kent

Håkan


Jan


Ulf

Danny

Stefan

Per Olle

Roger


14 september

5 oktober

26 oktober

16 november

10 december

Gunnar

Lars

Kent


Håkan


Jan

Ulf

Danny

Stefan

Per Olle

Roger

Copyright © All Rights Reserved  Matakademin  en del av Bilberg.se  0733 25 40 44